Logo
Logo

News

Những thành tích công ty đạt được năm 2019
Những thành tích công ty đạt được năm 2019
23/12/2022

Trong năm 2019 vừa qua, đứng trước tình hình khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tiến trình cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Thủ Đức và sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, Công đoàn cơ sở đã có nhiều mặt tích cực trong công tác hoạt động công đoàn. Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong năm qua là thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII (2017-2022) như sau:

 • Luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chi bộ và phối kết hợp hiệu quả với chính quyền trong mọi lĩnh vực công tác. Phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị người lao động hàng năm, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai Nghị quyết Hội nghị. Có đóng góp quan trọng tạo sự đồng thuận cao của công nhân viên chức lao động trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị.
 • Tham gia xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (nhiệm kỳ 2017-2020) với nhiều điều khoàn có lợi cho người lao động, nhất là phúc lợi.
 • Giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các chế độ chính sách cho người lao động. Đảm bảo 100% công nhân lao động đều được tham gia BHXH, BHYT và BHTN, được ký hợp đồng lao động cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.
 • Cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng và đăng ký thang bảng lương theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu Ban Giám đốc Công ty xét nâng lương đúng định kỳ cho người lao động, từ đó tạo bình ổn lao động tại đơn vị.
 • Chủ trì triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của đơn vị, thu hút động đảo công nhân viên chức lao động tham gia, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đồng thời gắn kết với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác.
 • Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức về mọi mặt, giáo dục truyền thống Cách mạng qua các ngày Lễ lớn trong năm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy tại đơn vị, phát huy tính tiên phong gương mẫu, rèn luyện đạo đức và tác phong công nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 • Thực hiện tốt Quy chế dân chủ  tại đơn vị, thông qua các các cuộc đối thoại định kỳ thể hiện được vai trò cầu nối vững chắt giữa doanh nghiệp và người lao động. Chú trọng cùng chính quyền thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng. Công đoàn chú ý lắng nghe, ghi nhận và đề nghị lên cấp trên cũng như chính quyền kịp thời giải quyết những đề nghị, đề xuất về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng liên quan trực tiếp đến người lao động.
 • Tham gia đầy đủ các phong trào do LĐLĐ Thành phố và Quận Thủ Đức phát động, tổ chức cũng như việc thu chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí đúng theo Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thông tin báo cáo đầy đủ với Công đoàn cấp trên.
 • Tích cực trong công tác xây dựng và phát triển đảng, trong năm 2019 chuyển đảng chính thức 01 đảng viên và đến nay Chi bộ có 11 đảng viên.


CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1/- Danh hiệu thi đua:

 • 2018: Công đoàn cơ sở Vững mạnh.
 • 2019: Công đoàn cơ sở Vững mạnh

2/- Bằng khen:

 • 2018: Khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 theo QĐ số 06/QĐKT-LĐLĐ ngày 02/01/2019 của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2019: Khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 theo QĐ số 07/QĐKT-LĐLĐ ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo tham luận công ty cổ phần tbgd minh đức Tại hội nghị tổng kết 10 năm chương trình vì người nghèo
Báo cáo tham luận công ty cổ phần tbgd minh đức Tại hội nghị tổng kết 10 năm chương trình vì người nghèo
23/12/2022

Song song với sự đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của Quận Thủ Đức nói riêng, Công ty chúng tôi là đơn vị cũng không ngừng đổi mới và phát triển trong sản xuất kinh doanh. Ngay từ ngày đầu thành lập Công ty chỉ sản xuất phấn viết bảng, đến nay đã đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ cho ngành giáo dục. Sản phẩm của đơn vị nhiều năm liền là hàng Việt Nam chất lương cao và có một vị thế vững chắc trên thương trường.


Để có được vị thế đó một phần là nhờ sự cố gắng trong lao động sản xuất của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, một phần là sự nhại bén trong kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty. Nhưng cái chính là sự quan tâm tạo điều kiện của các ban, ngành địa phương để doanh nghiệp phát triển theo đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện đúng chỉ tiêu phát triển kinh tế của Quận và Thánh phố.


Ngoài việc phát triển trong kinh doanh của doanh nghiệp, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết tốt tình hình lao động tại địa phương, thì Công ty cũng rất quan tâm đến các công tác xã hội. Coi đó là một trách nhiệm, một công việc lớn của mình đối với xã hội, đối với đất nước. Trong những năm qua, Công ty luôn đồng hành cùng các Ban ngành đoàn thể của địa phương, Quận  và Thành phố thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội như:

 • Phụng dưỡng mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọt tại phường Linh Xuân
 • Đóng góp xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo Quận Thủ Đức;
 • Đóng góp gây quỹ trẻ em ngheo Quận Thủ đức;
 • Tiếp sức cho học sinh nghèo Quận Thủ Thủ Đức đến trường;
 • Đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương Quận Thũ Đức;
 • Đóng góp chia sẽ khó khăn cho đồng bào bị thiên tai, lụt bão;
 • Đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo Quận Thủ Đức . . .


Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Minh Đức cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi những việc tưởng như là nhỏ bé của mình đã mang đến cho những mảnh đời bất hạnh, những gia đình đang gặp khó khăn cảm thấy như được nương tựa và chia sẽ, để họ phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống.
    Đây cũng là thời điểm kinh tế xã hội Quận Thủ Đức đang phát triển về mọi mặt, đơn vị cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với địa phương, đối với xã hội góp phần chung trong sự lớn mạnh của đất nước. Qua 10 năm, nay nhìn lại đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn Quận ngày càng được nâng lên, hộ nghèo, hộ khó khăn không còn nhiều, trẻ em có đủ cơm ăn, áo mặc và đều được cắp sách đến trường. Đó là nhờ sự chủ động thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước của các ban ngành chính quyền địa phương. Về phía Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Minh Đức sẽ luôn song hành cùng địa phương trong các công tác xã hội, xem như đây là trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước trong thời kỳ đổi mới.