Logo
Logo
Logo
Product Image
Product Image
Product Image

BỘ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN LỚP 1

Quy cách: 6 bộ/thùng

BỘ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN LỚP 1 chúng tôi chia làm 02 hộp để các em tiện sử dụng trong từng phần học: 1- Hộp bộ hình khối lập phương và hình khối chữ nhật 2- Hộp bộ thực hành Tiếng việt và Toán để các em tiện sử dụng trong từng phần học. BỘ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN LỚP 1 được Công ty chúng tôi sản xuất theo đúng Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT và phù hợp với tất cả các bộ sách giáo khoa đã được được Bộ Giáo Dục Đào Tạo thẩm định và lựa chọn. Quy cách đóng gói: 6 bộ/thùng