Logo
Logo
Logo
Product Image
Product Image

BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2

Quy cách: 06 bộ/thùng

BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2 chúng tôi chia làm 02 hộp để các em tiện sử dụng trong từng phần học:
1- Hộp bộ hình khối lập phương và hình khối chữ nhật
2- Hộp bộ thực hành Toán để các em tiện sử dụng trong từng phần học.

Quy cách đóng gói:
1- Hộp bộ hình khối: 12 hộp/thùng
2- Hộp bộ thực hành Toán: 12 hộp/thùng

3- BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2 gồm cả 2 hộp: 06 bộ/thùng